АРАБШАДАН

Түзелсін көңілі әуліккен адам қайдан:

Әуесі судай толқыр аққан сайдан.

Қадір-құрмет, дәреже оңдылықта

Ойлайды: «соңғы мен», деп, бір құдайдан.

Нәпсіңді шұғылдандыр, жатпа босқа,

Ашуды қой, серік бол ақыл — досқа.

Егер де бетіменен қоя берсең,

Сені ол шұғылдандырып қылар шошқа.