Түспейді жазсам жазу қара тасқа

Түспейді жазсам жазу қара тасқа

Ауырлық түсті биыл біздің басқа.

Биенің құлынындай жарасушы ем,

Айрылдым мен әкемнен жеті жаста.

Не жаздым жеті жаста жылатқандай,

Көз жасты дария етіп бұлатқандай.

Мейілі бұл жылаудан өлсем-дағы

Кімім бар басым сүйеп уатқандай!