. . . . ҒА

Естимін серілігіңді сіздің сырттан,

Ынтасын замандастар сіз деп құртқан.

«Халың айтса, қате айтпайды» деген сөзбен,

Танысқалы жазамын естіп жұрттан,

Жас уақытта теңдесін тисе тауып,

Жүрек сырын болмайды қолмен жауып.

Қараңғы жерде өсіп қайрат қылып,

Шыдауына менің тұр көңілім ауып,

Жар таңдап, бос деп естіп сіздің басты,

Ұяттан жас жүректің толқыны асты.

Өткір, сергек дегенге көңілім ауып,

Еріксіз аударып тұр ықыласты.

Құданың құдіретіне ғажап емес,

Егер де қосам десе екі жасты.

Жайдары жақсы адамда болмас жаттық,

Жас күнде алса жақсы көңіл шаттық.

Жайпаламы адамға хат жазбаймын,

Кепті керіп, кеп жердің дәмін таттық.

Білмеймін қалай ауды көңілім сізге,

Сіз-дағы көңіліңізді білдір бізге.

«Жас-жастың тілеуі бір» деген сөз бар,

Ұзатпай аяқ бердік сөзімізге.