ОҚУДА МАҚСАТ НЕ?

Оқуда мақсат не:

Медреседе жату ма,

Ескі нұсқа бақастарды татуға;

Қанша жыл Хашия мем Мантық шайнап,

Керілдесіп шатуға.

Көп жатып, «хатымкер» атын алып

Елге апарып сатуға?

Ә! Бұлай болса керек енді:

Сәлде, шапан киюге;

Мүрит болып ишанға бас июге,

Жас басымнан таупықты сопы болып,

Сол есіммен тоқты-торым жиюға.

Яки мақсат: молда атанып төрге отыру ма,

Ет, кымызға қарнын толтыруға;

Підие, зекет, пітірге қапшық болып,

Миллетке микробтігі тие отыруға?

Бұлардың бар тапқаны көзін сату,

Кім өліп, кім жіткенін аңцып жату,

Білмесе де әлхамның ғибарасын,

Жемтік көрсе молдамын деп тістей қату.

Яки мақсат: тілмаш боп жем табу ма,

Жылтыратып сары түйме шен тағуға;

Кеміре-кеміре жыртылған жырық дорба,

Басқалардан калғапын сен қағуға?

Яки мақсат: өнер, білім алуға,

Алға карай баруға.

Намыстанып қорланып,

Хұқықтан махрұм қалмауға.

Миллет көзін ашуға,

Терістіктен кашуға.

Заманаға кез салып,

Аяқты жөндеп басуға.

Жақсы тұқым шашуға,

Дария Нілдей тасуға.

Микроб болған наданның

Пітінелерін басуға.

Өнер тұқымын егуге,

Жарыққа қарай келуге,

Пайда, зиян айырсақ,

Жүре бермей жегуге.

Отанымызды сақтауға

Ақиқатты жақтауға.

Біз де басты көтерсек,

Қала бермей таптауда.

Рақат өмір жасауға,

Бәліш болмай асауға.

Кім дейсіз әр халықты тентіреткен:

Әуелгі үш түрлі оку түпке жеткен.

Бұл үшеуі көзі батып көмілгенде,

Кейінгі жалғыз мақсат көкке жеткен.

Демейміз оңымады біздің халың.

Болса да оқу — анық, мақсат — танық,

Болса егер ойларыңда соңғы мақсат

Еш мұндай болмас еді артта қалық.